ช่วงนี้มีลูกค้าบางกลุ่มพบปัญหาเข้าเวบไม่ได้  โดยขึ้นหน้าเวบว่า ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED

ขึ้น error

สาเหตุเกิดจากมีโปรแกรม หรือ App ที่ลูกค้าติดตั้งไว้บางตัว  เปิด Proxy ไว้ใน Windows

วิธีแก้ไข คือ ให้ลูกค้าพิมพ์ในช่องค้นหา (Search) ของ Windows คำว่า Proxy Settings ( ดังภาพ )

เปิด Proxy settings ขึ้นมา

ในหน้า Proxy settings จะพบว่า Windows ได้เปิด Proxy Server เอาไว้ ( ดังภาพ )

ให้ลูกค้ากดปุ่มปิด "Use a proxy server" ให้เป็น Off

กดปุ่มปิด "Use a proxy server" ให้เป็น Off

เท่านี้ก็จะเข้าเวบได้ตามปกติ

หากลูกค้าติดปัญหาการใช้งาน  ปรึกษาแอดมินได้ครับ

แอดมิน
www.Limitrack.com