ลูกค้าที่ใช้บริการ Dedicated Server ที่เป็น Windows อาจจะพบปัญหาการใช้โปรแกรม remote desktop ดังนี้

 1. รีโมทไปแล้วหน้าจอดำ
 2. โปรแกรม remote desktop ใช้ไปนานๆแล้วค้าง
 3. ต้องปิดโปรแกรม remote desktop แล้วเปิดใหม่  ถึงจะรีโมทใหม่ได้
 4. เช่าไว้หลายเครื่อง  สลับหน้าจอรีโมทได้ลำบาก
 5. ฯลฯ

โปรแกรม Remote ทางเลือกใหม่

บทความนี้ Limitrack ขอแนะนำโปรแกรมรีโมท  มีชื่อว่า mRemoteNG  ( ย่อมาจาก Multi-Remote-Next-Generation )

ซึ่งฝ่าย Support ที่ Limitrack ใช้งานแล้ว  ชื่นชอบ  และปัจจุบันใช้เป็นโปรแกรมหลักในการ remote  จึงขอแนะนำลูกค้าถึง ข้อดี-ข้อเสีย ของโปรแกรม mRemoteNG ดังนี้

ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม mRemoteNG

ข้อดี mRemoteNG

 1. รองรับระบบรีโมทหลากหลาย protocol
 • RDP (Remote Desktop/Terminal Server)
 • VNC (Virtual Network Computing)
 • ICA (Citrix Independent Computing Architecture)
 • SSH (Secure Shell)
 • Telnet (TELecommunication NETwork)
 • HTTP/HTTPS (Hypertext Transfer Protocol)
 • rlogin
 • Raw Socket Connections

2. ใช้ Ram น้อย , ทำงานรวดเร็ว , กิน bandwidth 9je

3. แบ่งหน้าจอรีโมทออกเป็น Tab ทำให้รีโมทได้ง่าย  สะดวก

4. กำหนดค่า config ได้ละเอียดกว่าโปรแกรม remote desktop อื่นๆ

5. มี Tool เสริมที่มีประสิทธิภาพ  เช่น port scan , ฯลฯ

6. ใช้ฟรี  เป็น opensource

ข้อเสีย mRemoteNG

 • ใช้ได้เฉพาะบน Windows เท่านั้น  ( macOS และ Linux ไม่มี )
Home
The next generation of mRemote, open source, tabbed, multi-protocol, remote connections manager.

หวังว่าบทความแนะนำ mRemoteNG นี้จะช่วยให้ลูกค้า Limitrack ทุกท่าน   ทำงานได้สะดวกและง่ายขึ้นนะครับ

แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้า

ฝ่าย Support
www.Limitrack.com