Purchasing -vs- Renting

ด้วยงบประมาณที่เท่ากัน ​ แต่ละทางเลือก ​ จะให้ผลผลิตที่แตกต่างกัน

ในบางครั้งการทำการใหญ่ ​ การเช่าจึงเป็นทางเลือกที่ "เติบโต" และ "ตอบสนองลูกค้า" ได้รวดเร็วกว่า

ที่สำคัญ "เสี่ยง" น้อยกว่าเพราะความต้องการตลาดมีขึ้นมีลง  การเช่าจึงเปลี่ยนแผน/เปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า

www.Limitrack.com