แนะนำ gtop

gtop Mar 17, 2022

ผู้ใช้ Linux (เกือบ)ทุกคนจะต้องใช้คำสั่ง top เพื่อดูการทำงานของ process และ resource ต่างๆภายในเครื่อง server

แต่คำสั่ง top นั้นแสดงรายละเอียดค่อนข้างน้อย  จึงนิยมเปลี่ยนใช้งาน htop แทน  ซึ่ง htop จะแสดงกราฟ cpu และมีรายละเอียด resource อื่นๆเพิ่มขึ้น

วิธีติดตั้งและใช้งาน htop

# apt install htop
# htop
ตัวอย่าง htop

หาก htop ยังแสดงรายละเอียด resource ภายในเครื่อง server ไม่ชัดเจนได้เพียงพอ

แอดมินขอแนะนำ gtop

ตัวอย่าง gtop

gtop จะแสดงค่า resource ภายในเครื่อง server ออกมาเป็นกราฟแบบ realtime ทำให้ดูง่ายและสะดวกมากขึ้น ( ดังภาพ )

วิธีติดตั้ง/ใช้งาน gtop

# apt install npm
# npm install gtop -g
# gtop

ขอให้สนุกกับการใช้งาน Linux ครับ

แอดมิน
www.Limitrack.com

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.