ผู้ใช้ Linux (เกือบ)ทุกคนจะต้องใช้คำสั่ง top เพื่อดูการทำงานของ process และ resource ต่างๆภายในเครื่อง server

แต่คำสั่ง top นั้นแสดงรายละเอียดค่อนข้างน้อย  จึงนิยมเปลี่ยนใช้งาน htop แทน  ซึ่ง htop จะแสดงกราฟ cpu และมีรายละเอียด resource อื่นๆเพิ่มขึ้น

วิธีติดตั้งและใช้งาน htop

# apt install htop
# htop
ตัวอย่าง htop

หาก htop ยังแสดงรายละเอียด resource ภายในเครื่อง server ไม่ชัดเจนได้เพียงพอ

แอดมินขอแนะนำ gtop

ตัวอย่าง gtop

gtop จะแสดงค่า resource ภายในเครื่อง server ออกมาเป็นกราฟแบบ realtime ทำให้ดูง่ายและสะดวกมากขึ้น ( ดังภาพ )

วิธีติดตั้ง/ใช้งาน gtop

# apt install npm
# npm install gtop -g
# gtop

ขอให้สนุกกับการใช้งาน Linux ครับ

แอดมิน
www.Limitrack.com