บทความที่แล้ว ผมได้แนะนำการใช้ Glances และ Bashtop ซึ่งเป็น System Monitoring แบบ Shell Command

บทความนี้ ผมขอแนะนำ System Monitoring แบบ Web page ที่น่าสนใจตัวนึง ชื่อว่า Netdata

Netdata คือ Real-time performance and health monitoring ที่มีจุดเด่นมากมาย ดังนี้

 • รายงานผลแบบ Realtime ผ่าน Web page
 • UI สวยงาม
 • รายงานครอบคลุมทุกระบบ ทั้ง Hardware , System , Application , Container
 • รองรับ Linux, FreeBSD, และ macOS
 • ติดตั้งได้ทั้งแบบ Full install และแบบ Containers (Docker หรือ Kubernetes)
 • มีระบบแจ้งเตือน ( Alarm ) เมื่อระบบเกิดผิดพลาด/ขัดข้อง
 • มี Plugin ให้ติดตั้งเพิ่มมากมาย
 • ฟรี และ Opensource

เริ่มติดตั้งกันเลย

ในบทความนี้  ผมจะติดตั้ง Netdata แบบ Container ( Docker ) ซึ่งจะง่ายกว่าติดตั้งแบบ Full install

โดยจะติดตั้งบน Server แบบ x86 และ OS เป็น Debian

ติดตั้ง Docker Server ก่อน

$ su

# apt-get update

# apt-get install sudo curl

# apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg-agent \
  software-properties-common
  
# curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo apt-key add -

# add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"
  
# apt-get update

# apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

# docker ps -a

ติดตั้ง Netdata Agent ( Container )

# docker run -d --name=netdata \
 -p 19999:19999 \
 -v netdatalib:/var/lib/netdata \
 -v netdatacache:/var/cache/netdata \
 -v /etc/passwd:/host/etc/passwd:ro \
 -v /etc/group:/host/etc/group:ro \
 -v /proc:/host/proc:ro \
 -v /sys:/host/sys:ro \
 -v /etc/os-release:/host/etc/os-release:ro \
 --restart unless-stopped \
 --cap-add SYS_PTRACE \
 --security-opt apparmor=unconfined \
 netdata/netdata
 
# docker start netdata

เริ่มใช้งาน Netdata ผ่าน Dashboard

หลังจากติดตั้ง Container ของ Netdata (ตามวิธีด้านบนนี้) เสร็จแล้ว  เราก็สามารถเข้าได้ทันที   โดยเปิด Web browser ขึ้นมาแล้วพิมพ์ URL ดังนี้

http://IPADDRESS:19999

โดย IPADDRESS คือ IP ของเครื่องที่เราติดตั้ง Netdata ซึ่งจะใช้ port 19999 เป็นมาตรฐาน

ตัวอย่าง Dashboard

ทางด้านขวาของ Dashboard จะมี Menu ลัด สำหรับกดเลือกดู System ย่อย เช่น Overview , CPU , Memory , Disk , Networking , Users , Filesystem , Sensor , อื่นๆ

ภาพตัวอย่าง : Dashboard Netdata บน Server ของ Limitrack

Plugin เสริม

Netdata จะติดตั้ง System Monitoring ในระดับพื้นฐานค่อนข้างครบถ้วน

แต่เรายังสามารถเพิ่ม Plugin สำหรับ Monitoring ระบบอื่นๆได้อีกมากมาย เช่น Web Server , Database , Application ยอดนิยม  ดังตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้

Plugin เสริมของ Netdata

แอดมินหวังว่าผู้อ่านจะชอบ Netdata  แล้วพบกันใหม่ในบทความต่อไป

ติดตามบทความใหม่ๆ ได้ใน Facebook Pages
ปรึกษา / สอบถาม / พูดคุยกับแอดมิน ผ่าน LINE ไอดี @limitrack
: ทีมงาน www.Limitrack.com :