สำหรับลูกค้า Limitrack ที่อัพเกรด VGA Card เสียบเข้าเครื่องเพิ่ม ( ที่ไม่ใช่การ์ดจอ Onboard ) อาจจะเกิดปัญหา Connect เข้า Remote Desktop ไปที่ Server แล้วหน้าจอมืด  เห็นแต่ Mouse cursor ขยับได้   แต่ควบคุมอะไรบนเครื่องไม่ได้

ปัญหานี้กระทบกับอุปกรณ์ใดบ้าง ?

ปัญหานี้เกิดขึ้นได้ทั้ง VGA Card ทุกรุ่น  ที่เป็น nVidia และ AMD Radeon

ปัญหานี้เกิดขึ้นได้ทั้งโปรแกรม Remote desktop บน PC และบน Android หรือบน iOS

หรือ Remote Desktop ในมือถือจะขึ้นข้อความดังนี้
บางครั้งไม่เกิดอาการหน้าจอมืด แต่ขึ้น error code เป็น 0x11

สาเหตุ

สาเหตุของปัญหานี้เกิดจาก Driver VGA Card ที่ลูกค้าติดตั้ง  ไม่รองรับการรัน WDDM บน Remote desktop

ซึ่งโปรแกรม Remote Desktop พยายามจะเรียก Driver VGA Card แบบ WDDM แต่เมื่อ Driver ที่ติดตั้งไม่สามารถโหลด WDDM ได้  การทำงานจึงผิดพลาด  และหน้าจอ Remote Desktop ก็จะมืด  สั่งงานไม่ได้

วิธีป้องกัน 1

ใช้โปรแกรม Teamviewer หรือ AnyDesk หรือ TightVNC ในการควบคุม Remote เครื่องแทนโปรแกรม Remote Desktop

วิธีป้องกัน 2

กรณีที่ลูกค้าจำเป็นต้องใช้งานโปรแกรม Remote Desktop เท่านั้น ( ใช้ Teamviewer , AnyDesk , TightVNC ไม่ได้ ) สามารถป้องกันปัญหานี้ได้ด้วยการตั้งค่าไม่ให้ Remote Desktop โหลด WDDM Driver ในขณะ Login

โดยทำตามขั้นตอนนี้

เข้าไปพิมพ์ช่อง search ( ของ Windows 10 ) หรือช่อง Run Command ( ของ Windows รุ่นเก่า ) แล้วพิมพ์คำว่า gpedit.msc

หลังจากพิมพ์ gpedit.msc ก็จะเป็นการเปิดโปรแกรม Local Group Policy Editor

โปรแกรม Local Group Policy Editor จะถูกเปิดขึ้นมา

เข้าไปในส่วนของ Use WDDM graphics display driver for Remote Desktop Connections

ให้ลูกค้าเข้าไปที่เมนูดังนี้

-> Computer Configuration
-> Administrative Templates
-> Windows Components
-> Remote Desktop Services
-> Remote Desktop Session Host
-> Remote Session Environment
-> แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ Use WDDM graphics display driver for Remote Desktop Connections

ตั้งค่าเป็น Disabled แล้วกด OK แล้ว Restart Server 1 รอบ

-> เลือกเป็น Disabled
-> กดปุ่ม OK
-> หลังจากนั้นให้ลูกค้า Restart เครื่อง Server ใหม่ 1 รอบ

ทำตามวิธีดังกล่าวนี้ปัญหา Remote Desktop หน้าจอมืด  ก็จะไม่เกิดขึ้น

กรณีเกิดปัญหาหน้าจอมืดแล้ว  จะทำอย่างไร ?

หากเกิดปัญหาหน้าจอ Remote Desktop มืดแล้ว  ลูกค้าจะไม่สามารถควบคุมหน้าจอ Windows ได้อีกเลย   แนะนำให้ลูกค้าแจ้งฝ่าย Support ของ Limitrack ให้แก้ไขแทนครับ

:: ทีมงาน Limitrack ::