ทำไม Limitrack จำกัด 100 mbps ?

limitrack Aug 31, 2021

คำตอบ :

- เพื่อป้องกันการเปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่เป็นเวลานาน  แล้วกิน Bandwidth ลูกค้าท่านอื่นๆ

- เพื่อให้ Server ของลูกค้าทุกท่าน  มีช่องว่างของ Network Lanes ให้ได้ transfer data อยู่เสมอ  แม้ในช่วงเวลาที่แออัด Latency ก็จะไม่ตก ดังเช่น  ในตอนหัวค่ำที่มักจะเกิดปัญหาแย่ง Bandwidth กัน

- 100 mbps ที่จัดสรรค์ให้ทุกเครื่อง  จะเป็นแบบไม่แชร์กับใคร  ลูกค้าทุกเครื่องจะมีช่องว่าง 100 mbps เต็มอยู่เสมอตลอด 24 ชม.

- เปรียบเทียบได้กับ  ลูกค้าขับรถออกจากบ้าน  แล้วมีช่องเลนถนนให้ลูกค้าวิ่งเสมออย่างน้อย 1 เลน  ทำให้ไม่มีปัญหารถติดในช่วงแออัด Traffic Jams

- เรามั่นใจว่าการจำกัด Bandwidth 100 mbps นี้  ก็เพื่อให้ทุกเครื่องมี Latency ที่ต่ำตลอด 24 ชม.  โดยไม่มีเครื่องหนึ่งเครื่องใดมาแย่ง หรือมาเหมา Bandwidth ไปจากส่วนรวม


Net ความเร็ว 100mbps อาจจะไม่พอสำหรับงาน server หรือเปล่า ?

คำตอบ :

- Network Speed 100 mbps เพียงพอ(และสูงมาก)ต่อการใช้งานจริงของ server ทั่วไป

- 100 mbps จะไม่เพียงพอในกรณี  1. เปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่เป็นเวลานาน  2. มีผู้เข้าใช้งาน web server มากกว่า 3,000 session อย่างต่อเนื่อง  3. มีผู้เข้าใช้บริการ FiveM มากกว่า 50-60 คนขึ้นไป

- ลูกค้า Limitrack มากกว่า 95% ใช้ Network Speed โดยเฉลี่ยเพียง 0.1 - 5 mbps เท่านั้น

- ลูกค้า Limitrack ประมาณ 3% เท่านั้น  ที่ใช้ Speed โดยเฉลี่ยที่ 5-50 mbps

- ลูกค้า Limitrack ประมาณ 2% เท่านั้นที่ใช้ Speed เฉลี่ย 50-200 mbps ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้า FiveM ขอขยาย Bandwidth เพิ่ม

ผมโหลด streaming และ vdo 4K ตลอดเวลา   100 mbps จะเพียงพอหรือไม่ ?

คำตอบ :

- VDO ขนาด Full HD ( H265 ) ใช้ Network Speed เพียง 3-4 mbps

- VDO ขนาด 4K ( H265 ) ใช้ Speed เพียง 12-16 mbps เท่านั้น

ตัวอย่างการดูปริมาณการใช้ Bandwidth บน Windows

ผมไม่แน่ใจว่า 100 mbps จะเพียงพอหรือไม่   ผมขอขยาย Bandwidth เพิ่มตอนเริ่มเช่าเครื่องเลยได้เลยหรือไม่ ?

คำตอบ :

- ลูกค้าสามารถตรวจสอบการใช้ Network Bandwidth ในเครื่อง server ของลูกค้าได้โดย

       1. Windows ดูได้ที่ Task Manager ( ดังภาพ ใช้เพียง 200 kbps หรือไม่ถึง 1 mbps )

       2. Linux ดูได้จากคำสั่ง glances ( วิธีติดตั้ง glances ดูที่ https://blog.limitrack.com/let-use-glances/ )

- หาก 100 mbps เริ่มไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริง   ลูกค้าสามารถขอเพิ่ม Speed ได้ภายหลังครับ   โดยฝ่าย Support สามารถปรับเพิ่ม Network Speed ให้ลูกค้าได้ภายใน 5 นาที

ผมต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่  ประมาณ 200-300 GB จะทำไงให้โหลดได้เร็ว ?

คำตอบ :

- ลูกค้าแจ้งให้ฝ่าย Support ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ให้   แล้วฝ่าย Support จะ copy ไฟล์ลง USB Drive เอาเสียบเข้าหลังเครื่อง server ให้ลูกค้า copy จะเร็วกว่าโหลดเองครับ

ในอนาคต Limitrack จะปล่อย 1Gbps หรือไม่ ?

คำตอบ :

- ในอนาคตถ้ามี Application Server ยอดนิยมใดๆที่เริ่มทำให้ 100 mbps ไม่เพียงพอ   Limitrack ก็จะพิจารณาการจัดสรรค์ Network Lanes ใหม่อีกครั้งตามความเหมาะสม เช่น อาจจะขยับเป็น 350 หรือ 500 mbps เป็นต้น

- Limitrack จะพิจารณา Latency ร่วมด้วยเสมอ  เพราะความพึงพอใจของลูกค้าส่วนใหญ่  จะเป็นเรื่องของ "Latency" มากกว่า "ขนาดของช่องสัญญาณ"

( update ) 22 ตุลาคม 2564 ลิมิแทรคเริ่มปล่อยสัญญาณ 1 Gbps แบบแชร์

ดูรายละเอียดได้ที่ https://blog.limitrack.com/100-mbps-vs-1-gbps/


--------------------------------------

หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Network สามารถสอบถามได้ที่ inbox ฝ่าย Support ได้ 24 ชม.


update ล่าสุด 30/08/2021

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.