คำตอบ :

- เพื่อป้องกันการเปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่เป็นเวลานาน  แล้วกิน Bandwidth ลูกค้าท่านอื่นๆ

- เพื่อให้ Server ของลูกค้าทุกท่าน  มีช่องว่างของ Network Lanes ให้ได้ transfer data อยู่เสมอ  แม้ในช่วงเวลาที่แออัด Latency ก็จะไม่ตก ดังเช่น  ในตอนหัวค่ำที่มักจะเกิดปัญหาแย่ง Bandwidth กัน

- 100 mbps ที่จัดสรรค์ให้ทุกเครื่อง  จะเป็นแบบไม่แชร์กับใคร  ลูกค้าทุกเครื่องจะมีช่องว่าง 100 mbps เต็มอยู่เสมอตลอด 24 ชม.

- เปรียบเทียบได้กับ  ลูกค้าขับรถออกจากบ้าน  แล้วมีช่องเลนถนนให้ลูกค้าวิ่งเสมออย่างน้อย 1 เลน  ทำให้ไม่มีปัญหารถติดในช่วงแออัด Traffic Jams

- เรามั่นใจว่าการจำกัด Bandwidth 100 mbps นี้  ก็เพื่อให้ทุกเครื่องมี Latency ที่ต่ำตลอด 24 ชม.  โดยไม่มีเครื่องหนึ่งเครื่องใดมาแย่ง หรือมาเหมา Bandwidth ไปจากส่วนรวม


Net ความเร็ว 100mbps อาจจะไม่พอสำหรับงาน server หรือเปล่า ?

คำตอบ :

- Network Speed 100 mbps เพียงพอ(และสูงมาก)ต่อการใช้งานจริงของ server ทั่วไป

- 100 mbps จะไม่เพียงพอในกรณี  1. เปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่เป็นเวลานาน  2. มีผู้เข้าใช้งาน web server มากกว่า 3,000 session อย่างต่อเนื่อง  3. มีผู้เข้าใช้บริการ FiveM มากกว่า 50-60 คนขึ้นไป

- ลูกค้า Limitrack มากกว่า 95% ใช้ Network Speed โดยเฉลี่ยเพียง 0.1 - 5 mbps เท่านั้น

- ลูกค้า Limitrack ประมาณ 3% เท่านั้น  ที่ใช้ Speed โดยเฉลี่ยที่ 5-50 mbps

- ลูกค้า Limitrack ประมาณ 2% เท่านั้นที่ใช้ Speed เฉลี่ย 50-200 mbps ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้า FiveM ขอขยาย Bandwidth เพิ่ม

ผมโหลด streaming และ vdo 4K ตลอดเวลา   100 mbps จะเพียงพอหรือไม่ ?

คำตอบ :

- VDO ขนาด Full HD ( H265 ) ใช้ Network Speed เพียง 3-4 mbps

- VDO ขนาด 4K ( H265 ) ใช้ Speed เพียง 12-16 mbps เท่านั้น

ตัวอย่างการดูปริมาณการใช้ Bandwidth บน Windows

ผมไม่แน่ใจว่า 100 mbps จะเพียงพอหรือไม่   ผมขอขยาย Bandwidth เพิ่มตอนเริ่มเช่าเครื่องเลยได้เลยหรือไม่ ?

คำตอบ :

- ลูกค้าสามารถตรวจสอบการใช้ Network Bandwidth ในเครื่อง server ของลูกค้าได้โดย

       1. Windows ดูได้ที่ Task Manager ( ดังภาพ ใช้เพียง 200 kbps หรือไม่ถึง 1 mbps )

       2. Linux ดูได้จากคำสั่ง glances ( วิธีติดตั้ง glances ดูที่ https://blog.limitrack.com/let-use-glances/ )

- หาก 100 mbps เริ่มไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริง   ลูกค้าสามารถขอเพิ่ม Speed ได้ภายหลังครับ   โดยฝ่าย Support สามารถปรับเพิ่ม Network Speed ให้ลูกค้าได้ภายใน 5 นาที

ผมต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่  ประมาณ 200-300 GB จะทำไงให้โหลดได้เร็ว ?

คำตอบ :

- ลูกค้าแจ้งให้ฝ่าย Support ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ให้   แล้วฝ่าย Support จะ copy ไฟล์ลง USB Drive เอาเสียบเข้าหลังเครื่อง server ให้ลูกค้า copy จะเร็วกว่าโหลดเองครับ

ในอนาคต Limitrack จะปล่อย 1Gbps หรือไม่ ?

คำตอบ :

- ในอนาคตถ้ามี Application Server ยอดนิยมใดๆที่เริ่มทำให้ 100 mbps ไม่เพียงพอ   Limitrack ก็จะพิจารณาการจัดสรรค์ Network Lanes ใหม่อีกครั้งตามความเหมาะสม เช่น อาจจะขยับเป็น 350 หรือ 500 mbps เป็นต้น

- Limitrack จะพิจารณา Latency ร่วมด้วยเสมอ  เพราะความพึงพอใจของลูกค้าส่วนใหญ่  จะเป็นเรื่องของ "Latency" มากกว่า "ขนาดของช่องสัญญาณ"

( update ) 22 ตุลาคม 2564 ลิมิแทรคเริ่มปล่อยสัญญาณ 1 Gbps แบบแชร์

ดูรายละเอียดได้ที่ https://blog.limitrack.com/100-mbps-vs-1-gbps/


--------------------------------------

หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Network สามารถสอบถามได้ที่ inbox ฝ่าย Support ได้ 24 ชม.


update ล่าสุด 30/08/2021