ลูกค้า Limitrack ที่เช่า Server เป็นะระยเวลานาน  อาจจะเจอปัญหา

  1. Disk เหลือพื้นที่น้อยลง
  2. โปรแกรมทำงานช้าลง

สาเหตุอาจจะเกิดจากโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ชั่วคราว ( Temporary Folder ) เริ่มเยอะขึ้น

วิธีเพิ่มพื้นที่ Disk ด้วยการเคลียร์ Temporary File

ซึ่งโฟลเดอร์ Temp นี้จะอยู่ตำแหน่ง C:\Users\Limitrack\AppData\Local\Temp\

วิธีคือ ลูกค้าเข้าไป Delete ทุกไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้   แต่อย่าลบโฟลเดอร์ Temp นะครับ

ส่วนไฟล์ไหนที่ระบบยังใช้รันอยู่   ก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่าลบไม่ได้  แนะนำให้กด Skip ข้ามไฟล์นั้นได้เลย

ตัวอย่างลูกค้าที่เช่า Server เป็นระยะเวลานาน แล้ว Temporary Folder เก็บไฟล์ขยะไว้มากถึง 180GB

หลังจากลบแล้วจะได้พื้นที่ Disk กลับคืนมามากน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่โปรแกรม  และระยะเวลาการใช้งาน  ( จากในรูปมี 180GB )

หากลูกค้าท่านใดไม่มั่นใจว่าจะทำถูกต้องหรือไม่  แจ้งให้แอดมิน remote เข้าไปช่วยลบได้ครับ

พบกันใหม่ในบทความหน้า

ขอบคุณครับ

แอดมิน
www.Limitrack.com